domenica 17 febbraio 2013

"LU TESTAMENTU DI LU NANNU"


Nell'anno Domini 2012, sono comparsi innanzi a me, Notaro Nunzio Pellicane con studio notarile in Milano Via Fate Bene Fratelli n. 69, i coniugi, Giovanni Gianrritto, nato a Castelvetrano
di anni 93 e la di lui consorte, Santina Zizzania, nata in Partanna di anni 76, ambedue residenti in Castelvetrano, Via Ageselao Milano.

Detto testamento olografico è il seguente:    

"Cari niputi schietti e maritati,
singol, gay, spartuti e divorziati,  
domannu scusa se scrittu in sicilianu,
picchì nun mastico pi nenti l’italianu!

Sugnu pi daveru murtificatu  
un vi potti lassari mancu lu ciatu,  
stetti du anni dintra lu spitali
e ni niscivi nuro tali e quali. 
Li beni a mia intistati mi li futteru
e facili chi tornu cu lu trenu,
la machina ch’avìa mi pignuraru
financhi lu mobiliu si fregaru!
    
Sta vota nun mi pigghiano pi fissa
e ci la servu ié ora la missa,  
quannu partivi tannu pi Milanu
tricentu euru ci misi nta li manu.
Pi lu trenu nun mi lu fazzu lu bigliettu
a costu di nchiuriri nta lu gabinettu
comu facìa me patri di surdatu
pi veniri a la casa pi scappatu!

Veru, tristi si ficiru li tempi
tuttu rincara e nun s’accatta nenti,
aumentanu li tassi e la benzina,
la spisa nun si fa chìu ogni matina!    
La curpa ci la dunanu a lu Pil
e non a lu sinnacatu di la Cisl,
ma poi di quali pilu si tratta  
chiddu di lu sceccu o di la atta???

Lu roggiu d’oru l’appi a mpignari
pi un chilu di carni putiri accattari
e pi du para di scarpi cunsari
na cambiali a vista appi a firmari.
Mi dispensavi di lu cellulari
picchì nun lu potti chiù pagari
mi custava trenta euru a lu misi
a la facciazza puru di sta crisi!    

Mi tuccà manciari sulu mortadella
avennu la putìa soltanto quella,
e mi la davano sulu a crirenza
e iè la suppurtavu cu pacenza!
E pi nu sentiri di me muggheri la prèrica
un fici chiù usu di la carta igienica
e m’arranciu, cari niputi, ci pinsati?
cu li deplian di li supermercati!

Mi scurdavi cos’eranu li ba-bà
e finivi di manciari baccalà
e mi capita di virili nta la munnizza
quacchi cannozzu puru di sosizza!    
Chissu passa ora lu mulinu
e nun si fa chi pagari Iva e Imu
poi arriva l’avvisu di la spazzatura
chi eni pi veru na granni scocciatura!

Ora spunta puru lu redditometro
chi unn’avi a chi viriri cu lu termometro
chiddu chi si metti sutta l’asciddi
chi a quanto pari servi sulu a iddi!
E menu mali chi arrivàu Munti
chi sapi megghiu farisi li cunti.
Picchì nun tassanu nveci cu premura
di picciuttazzi chi nfrinsanu li mura?    

Ricordu lu cannalivari di na vota
quannu vi mittiavu sulla vota
ad aspittari a mia e la nanna  
comu chiddi chi aspettanu la manna!
C’era Furcedda, tannu lu ncigneri
chi si la facìa cu me muggheri….
a cunantari barzellette e poesie  
‘nmiscati cu canzoni e melodie!

Poi ci cuntava quannu a carnevali
assemi a Carcara e Campureali  
chi avìanu trasutu m’paradisu  
cu Saru Di Bella e Fiordalisu,
e chiurìanu la festa in allegria  
ennusinni tutti n’compagnia
a fari la zabbinata a l’Errante  
cu Frosina e Davide Durante.    

Cu Furcedda c’era Ginu Sciortinu  
a li so tempi miccanicu finu
chi controllava lu carru apparatu
si quacchi pezzu era puru ammaccatu.
Nta l’officina misi di via Brisciana
dunni Pentapoli ci travagghiava
assemi a Nicola Mangiaracina  
chi tannu liccava cu la so vicina.

C’era viremma Vanni Turturici  
chi misu supra la so domatrici
stava attentu a quacchi mbriacuni
e sbraitava assieme a lu chiattuni.

Dinanzi lu carru c’era Enzu Liuni  
tuttu nfuscatu chi parìa un cafuni
mentri darrè ci stava Vanni manazza
chi mmanu tinìa na grossa mazza
chi ci sirvìa pi riparari
quacchi rota chi putìa scappari  
e l’aiutava Pappalardu Vitu  
e Marchisi di lu stesso partitu.         

Na vota ricordu, come fussi ora,
mentri arrivati aviamu a la rota
ci arrivò di citrolu un tozzu
chi pigghiò  di la nanna lu cozzu;
Puru Scirè c’era supra n’aratru
chi l’accumpagnava finu a lu teatru
dunni appustatu da c’era Corleo 
cu l’altuparlanti di Puleo

A tutti chissi nun ci lassavi nenti 
ma lu stessu iddi su contenti
un vonnu regali e mancu contributi
ma speranu chi quarcuno poi li, aiuti. 
Chi beddi tempi vitti passari
chiddu era lu veru cannalivari
cu me muggheri misa a lu me latu
supra lu palcu beddu addubbatu.

Ci cummattìa Don Pippinu Vaiana 
e nuddu pi vero lu disturbava
tranni  quacchi picciotto curiusu,
chi ci tinìa la scala picchì fora usu.
Quant’era bedda la me signura
cu la so bionda pettinatura,
appi lu scantu chi mi facìa beccu
era lu veru muzzicuni di lu sceccu!

Chi beddi fimmini cu li domino
cu li vistìa  propriu nun lu so, 
cu li costumi oppuru li tutù
d’intra lu circulu di la gioventù.
C’era Orrait assemi a Demoniu 
Pippinu Salernu chi facìa un manicomiu,
si la nucivi ti mittìa un pugnu
dicennu a tutti: maritata sugnu!

Quanti petardi di li barcuna
quannu passava Peppi Mezzaluna 
chi cumparìa supra lu carrettu
cu Perniciaru, Caliddu e Furettu.
C’era la za Rosa mpumatata 
chi s’annacava tutta ‘nta la strata
e tirava piticchi a tuttu spianu
 assemi a un certu Venezianu.

Ricordo che ogni annu Napuliuni 
di mascaratu canciava lu costumi
e na vota vistutu di fascista
di lignati ci  misiro na pista!
Ma ormai li tempi sunnu passati
e tanti cosi foru già scurdati
pinsamu chiuttostu a sti niputi
chi sunnu tutti botti di li cuti.

Appena arrivatu ntisi na notizia
chi mi procurò tanta mestizia:
telefonatu m’avia Sandru Quarratu
 mi dissi chi Pompeu ristò fregatu !!!
Ma comu fu stu fattu vosi sapiri
 picchì a lu patreternu ci l’ha diri;
mi parsi un fattu troppu canusciutu,
ce scantu chi la curpa fu di Lo Sciutu

Sappi chi da ghiusu a lu Strasattu
spuntà na metropoli tuttu a un trattu;
la genti curri e un sapi dunni iri
e a ura di pagari c’è da sveniri;
Ci sunnu alberghi megghiu di Chiancianu,
 ma manca l’acqua pi lavarisi li manu,
di ristoranti ci ni sunnu un putiferiu
anchi si na pocu già chiureru.

Ma chiddu chi nun ponnu digiriri
è chi nta lu chianu un si ci pò chiù iri
e preganu la madonna di lu Firriatu 
virennulo sulu e abbannunato;
Chiamare giornastisti e parapazzi 
p’aboliri lu sistema di li piazzi
e pìgghianu la strata di la vota 
p’arrivari a chidda di la rota.

Tu Sinnacu, prego a tìa, falli filici
e lu signori poi ti binirici;
financhi un sociu mi scrissi di li circuli
si nun lu fa iddu ci chiàntanu firdiculi;
Puru li nostri cari paesani 
chi finèru di essiri italiani
di l’America mi scrissiru ncazzati
e sunnu veramenti meravigliati.

Lucianu Saladinu, d’iddi Presidenti,
fa finta d’un sapiri propriu nenti;
ma mi dissiru chi parlò cu Obama 
chi la faccenna  sicuramente ama!
Vàrtulu Calìa c’è pi lu mezzo
chi di lu Quin eni un grossu pezzo,
mentri Petru Russu chi c’è a latu
ci misi a disposizioni n’avvucatu!
Puru Petru Rubinnu si ni interessa
pi mezzu di so soru, che è professoressa
e voli vinniri financhi lu so storu
a costu di sbarazzarisi anchi di l’oru!

Pinsamu ora all’assegnazioni: 
li beni immobili su a disposizioni
li cosi chi idda chiama “i miei averi”
sunnu tutti proprietà di me mugghieri!
E cuminciamu cu tutti l’assessuri
chi si sbattunu la testa muri-muri
pi putiri soddisfari di poveri cristi 
mastri, muratura e li tubisti

A lu vicisinnacu Marcu Campagna
chi dunni lu metti, metti mai si sbaglia
ci lassavi lu canili abbannunatu
pi trasformarlu in iardinu oppuru pratu. 
A l’assessuri  Carcara dettu cartidduni 
chi pi la viabilità rumpi li cugghiuni
la finissi cu sti canciamenti,
chi annoianu tutta la genti.

A la dottoressa Angela Giacalone 
chi di lu turismu teni lu timone
misa in concorrenza cu Chiaramunti 
pi fari chiù famusa Selinunti
Ci lassu, si l’accetta, un furngoncinu
 chi porta li bagnanti a Calandrinu
 ma si la Triscina voli arrivari, 
fora stagione a cu voli truvari?

Francu Papalla, na vota Presidenti, 
di la Regione puru pritinnenti
ci lassavi na bedda poltrona
nel casu chi n’autra nun la trova.
Ma si qurcunu d’iddi m’appi a scurdari 
lu pregu di vulirimi scusari 
e, si tra chissi, c’è quarcunu offisu
facissi www puntu chiocciola Cafisu !!

A Francesco Calcara lu professori 
chi a la Batienna passa tanti uri 
la catina di me mugghieri ci lassavi 
chi parìa d’oru, ma era di rami. 
Lu tirrenu chi avìa a Racaminu 
lassari vosi a la Gelsominu 
pi mettici lu teatru o na piscina
e sciaqquarisi accussì ogni matina!

A Vicenzu Basuni, se mi consenti,
di Berlusconi ci lassu la lenti 
chi s’avìa scurdato a l’ospitali
quannu qualcunu ci fici mali.
Un foddi di catina l’avìa affruntatu
e di ‘ngiuri l’avìa cummighiatu, 
poi ci dissi na parolaccia 
tirannuci un oggetto nta la faccia.

Lassu a Matteo Chiaramunti 
n’anfora e un catetaru di Selinunti 
n’agenda pulita e tanta bedda 
pi ricordarisi li problemi di la Marinedda

A lu ncingheri Peppi Taddeu 
chi comu un santu iu lu preu; 
ci scrissi deci voti da Milanu 
ma lu progettu nun mi l’ha mannatu. 
Mi dissiru chi s’avia a ritirari 
e pi avillu ora chi bisognu fari?
Aspittari forsi quannu si ni va 
o quannu mi ni vaiu all’aldilà?

A lu onorevole di lu Vanicu 
chi avìa misu a tutti nta lu panicu
 ci lassu, cu lu so pirmissu 
un posteggiu privatu a postu fissu.
 Ma nun miritava propriu nenti
picchì m’avìa promisu cosi ‘mponenti, 
tra l’altru lu portu a Selununti 
chi nun si fici appena arrivò Munti.

A lu varveri Vanni Gandolfu 
chi avi la faccia di padri Nolfu 
e chi ogni vota chi lu ìa a truvari
 mi promittia un cunigghiu  regalari.
La scupetta ci lassu ch’avìa a Bilici 
chi regalatu m’avianu l’amici, 
chi cinghiali un po’ ammazzari
ma quacchi marvizzu lu pò puru pigghiari!

A chiddi chi attaccati su a la Folgore 
chi sannu pareggiare o sulu perdiri, 
ci lassu na fracchiata di ligniati 
e na squalifica di durici iurnati. 
Da antica e nobili carretta 
la lassu e Eliu Cavarretta 
mentri a Giuvanninu Adamo 
di me nannu lu megghiu cantaranu!

A l’architettu Filippu Pacinu 
chi a li problemi è sempri vicinu
 e lu parcu attentu e curiusu 
e di lu centru storicu lu chiù sturiusu. 
Lu trattatu ci lassu d’Archimedi 
pi sturiari chiddu chi succedi 
e comu spiega l’architettura 
picchì ‘nta stu paisi carinu li mura.

A Vanni Nastasi, na vota assessuri, 
chi li finanzi tinni cu onuri 
ci lassu la me divisa  fascista 
di quannu sfilavamo ‘nta la rivista.

A tutti chiddi chi fanno pubblicità 
a mezzu di telefono in granni quantità 
chiamannu l’utenti senza riguardo 
futtennusinni si su a cessu o a lu bagnu 
ci dicu sulamenti malarucati 
è accussì chi la prìvati rispittati? 
Nun sannu nemmenu cu cu parlanu
e nun capiscinu mancu chi disturbanu.

A chiddi chi a la Triscina  stannu 
e chi la parafarmacia vonnu 
ci lassu la me vecchia toyota 
pi  un pagari l’autobus na bona vota!
Ora dugnu giustamente precedenza 
a chiddi chi nun hannu chiù pacenza 
e aspettanu ansiosi di canusciri 
chiddu chi a iddi potti trasiri. 

A tutti quanti li animalisti 
ci vulissi fari l’occhi pisti 
li marciaperi, sutta hannu li runza
mentri di supra su chini di strunza!
A l’assessura tutti di lu comuni 
ci raccumannu d’essiri immuni 
di favoritismi e protezioni 
e specialmente di raccumannazioni!

 A Ciccio Bonsignuri ci ha lassari 
pi quannu si decidi a spusari 
la cuttunina chi mi detti me nanna 
chi accattatu idda avìa a Partanna.
A li vigili urbani in gonella 
chi ammucciati stanno in via Quintino Sella
ci cunsigghiu meno contraminzioni,
nun sunnu sulu chissi  li manzioni!

A chiddi chi badanu a la circolazioni
chi scempiu fanno di segnalazioni
ci lassu la me vecchia lavagna 
pi studiari lu problema cu Parpagna
E’ mai possibili, oppure umanu, 
chi bisogna iri sempri fora manu? 
Nenti di menu p’arrivari a la Saluti 
pigghiari s’avi di li rocchi caruti? 

E, a proposito di contrammenzioni, 
chi fini fici dà contestazioni
chi interessava tutta la città
e nun si sapi come finirà? 
Ora di recenti n’autra ni ntisi 
anche le telecameri foro misi, 
Minchia! Li sturiaru tutti 
stu pugnu di cornuti e farabutti!

Si po’ sapiri allura cu cumanna 
Si Catalanu oppure Caradonna
E pi evitari chi fra iddi finia a cucca
ci misiru lu cumannanti  Bucca.

La machina chi avìa fori usu 
lassari un vosi a Iacu Bonagiusu 
anchi picchì un mi consentia tra l’autru, 
d’essiri abbruciatu annanzi lu teatru.

A mezzo biglietto, chi è a la Provincia, 
chi lu discursu mai iddu cumincia
ora chi li Provinci vonnu livari
trovatici un postu pi travagghiari!

A Peppi Buongiorno un ci lassavi nenti 
Anche si semu mezzi parenti, 
na parentela però alla luntana 
pi mezzo di so zia Rosa la Quartana.

A lu Presidenti di lu Gioventù 
chi soci picciotti un’avi chiù 
ci lassu lu ritrattu di Montaltu 
di la regina cu mbrazza lu attu. 

A chiddi di la società Operaia 
a ognunu d’iddi un coppu di calia
e ci lu dugno cu tanta cuntittizza
 a pattu chi nun fannu tanta munnizza!

A Peppi Curaba, spettabili Ditta, 
chi fa li casi e poi si l’affitta 
lu locu ci lassu di Rampinzeri 
chi regalatu m’avìa me mugghieri!

A lu contrattista Ciccio Mandina 
chi a mari m’aggiustò la lampadina
datu chi iddu eni elettricista 
sarìa lu casu di mettilu in lista!

A Peppi Balanu chi sempri vucìa 
‘nta lu stadiu dà misu a camurrìa, 
ci lassu la me trumma anchi s’è laria 
ma no di certu chidda piritaria!

A li tri fratelli Matteucci 
ci lassu la trappola di li surci
chi stanno ‘nta lu scaru a passeggiari 
e li turisti fannu scantari!

A lu zu Gnaziu chi è a lu Tukè 
lu me beddu servizio di cafè 
chi avìa accattatu a lu mircatu 
quanno appi a partiri pi surdatu.

A li duttura chi su a lu spitali 
A iddi lassu tutti li me mali,
l’ernia la ucciola e l’artrosi
assemi a colite e arteriosclerosi. 

A Gaspare D’anna ntisu Nucidda, 
lu macasenu ch mi vinnì Chiattidda
A Monteverdi ntisu Beniaminu 
li sedili di lu campu alternativu.

A li vigili chiddi di lu focu 
na grossa pompa si ci pari pocu. 
Putìa mai accattari un pompinu???
 M’avissiru pigghiatu pi cretinu! 

A Vanni Furcedda lu me scannagghiu 
pi a li suletti  piscari megghiu, 
dà ci su vopi chi hannu li denti 
e li pi friiri a li so clienti. 

Minchia, chi fissaria stava facennu 
lu mugghio niputi  mi stava scurdannu: 
a Gianni Pompeu, amicu miu, 
ci lassu lu ritratti di Patri Piu!
Darrè c’eni scrittu cu la matita
abbrazzati ancora cu Santa Rita
Anchi si sempri tu mi tradisti 
iu ti perdonu pi chiddu chi facisti.

Ora mi ni bisogno iri via 
temu l’avvisu di garanzia! 
Picchi li beni ch haiu lassatu 
unni l’avia mancu dichiaratu. 

Speru chi lu Sinnacu Felici Erranti 
nonostante la crisi imperanti 
s’interessassi di l’articolisti
chi su misi comu l’equlibristi.

Giorno verrà e lu cori mi lu dici 
Chi stu chiano tornerà ad esseri filici,
cu la soddisfazioni di lu populu tuttu 
chi a birilu a cussì eni distruttu! 

Stu tistamentu nessuno po’ mpugnari 
e un vali la pena specificari 
e si lu mpugnanu vi l’assicuru, 
ni pista di lignati ci mettu puru!